Potentialen att göra nästan allting

Rostfria golvrännor är skräddarsydda efter dina behov

  • Material: rostfritt / syrafast stål
  • Utrustad med rutgaller och spaltgaller
  • Kan också vara utrustad med ett bärande skydd
  • Tillverkad enligt kundens specifikationer
  • Vattenfälla som är lämpligt för sitt tekniska ändamål är anslutet till rännans botten

LVI3314650 golvrännan för Altro golv »

LVI3314607 golvrännan för betonggolv »

LVI3314609 golvrännan för plastmattagolv »

LVI3314651 och LVI3314608 golvrännor för massagolv »

Montageinstruktion (PDF)